Fotboll annorlunda - ett experiment i jämställdhet? (Storahult Media 2013)

Det senaste i raden av Lars Olefeldts (LO) litterära alster kliver rakt in i genusdebatten. Det behandlar ett jämställdhetsproblem som uppkom redan vid förra sekelskiftet och som, trots vissa framsteg, fortfarande inte nått en godtagbar lösning: nämligen damernas ”intrång” i den heliga, manliga fotbollsvärlden! LO beskriver tiden vid 70-talets början, då det fanns reminiscenser av de”revolutionära” 68´idéerna och man ville och vågade utmana etablissemanget. LO, som hade sin arbetsplats på Viggo i Helsingborg, var initiativtagare, med gott stöd av sina arbetskamrater, till att bilda ett fotbollslag med könsmixad laguppställning, under parollen ”Ropen skalla: Idrott åt alla!” Anmälan till Korpen i Helsingborg ställde mycket på huvudet och fick flera korpmedlemmar och andra utomstående (män) att vrida sig som maskar och krysta fram förklaringar om omöjligheten med idén. Som vanligt framför LO historien i en kåserande form, fylld av humoristiska vändningar som tvingar till eftertanke. Trots att boken är fylld av serietabeller och laguppställningar tappar man aldrig tråden och missar inte grundtanken: att fotboll (sport överhuvudtaget) är från början en lek, en social samvaro med tävlingsinslag, fjärran från kommers och huliganbråk. Som en parallellhistoria får vi följa utvecklingen på Viggo AB, från början en liten firma, där arbetsgruppens storlek gav möjlighet att skapa  och fullfölja ovanstående idéer, till en multinationell koncern, där sportutövandet sker individuellt eller i mer ”halvprofessionella” former. LOs 70talshistoria handlar om arbetskollegors kamratskap, om att glädjen på arbetsplatsen kan överflyttas till fritiden, om att man, med små medel och stor kreativitet, kan knuffa på berget. Det känns som ett slag i solar plexus på flera av dagens arbetsplatser. LOs lättlästa bok skänker en trivsam stund även för icke fotbollsintresserade och rekommenderas varmt.

BP


RSS 2.0